REFERENCE

II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část , realizace 2017 až 2018

Rekonstrukce komunikace II/351 mezi Třebíčí a křižovatkou silnice II/351 se silnicí III/35121 v km 10,6 u Valče. V rámci stavby bude sjednocena šířka komunikace, vyčištěny přilehlé příkopy a zlepšeny odtokové poměry v okolí propustků, upraveny nezpevněné krajnice.Předpokládané náklady stavby 78,3 mil. Kč.