REFERENCE

II/152 Dědice – Jaroměřice, realizace 2010

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení.