REFERENCE

II/151, III/15113 od I/38 – Budeč + Štěpkov – Budkov, realizace 2009

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci.