REFERENCE

II/151 Budeč – most, realizace 2008

Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení.