REFERENCE

II/150 Okrouhlice – opěrná zeď, realizace 2014

Rekonstrukce stávající opěrné zdi v blízkosti železniční tratě.