REFERENCE

II/129 Březina – most ev. č. 129-003, realizace 2018

Rekonstrukce klenbového kamenného mostu přes řeku Trnavu před obcí Březina. Stávající klenby budou zpevněny obetonováním s výztužnou KARI sítí, bude provedena nová mostovka. Předpokládané náklady stavby 13,8 mil. Kč.