REFERENCE

II/112 Telč – Želetava , realizace 2016

Rekonstrukce krytu silnice II/112 v úseku obce Zvolenovice po začátek městyse Nová Říše včetně průtahu Zvolenovicemi, čištění stávajících silničních propustků, úprava sanace nezpevněných krajnic a příkopů, obnova svodidel.