REFERENCE

I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa, realizace 2015, 2016

Stavba neprůhledných pohltivých stěn sloužících jako protihlukové opatření chránící stávající zástavbu v blízkosti silnice I/56 v části obce Baška – v Hodoňovicích.