REFERENCE

Fotovoltaický systém 500 kW, ČOV Havlíčkův Brod, realizace 2010

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci.