Vysplan s.r.o.

architectural and design office, which deals with the complex processing of all stages of project documentation of building structures, including the provision of engineering activities and subsequent author supervision during the implementation.

About company


(CZ)

OBORY ČINNOSTI:

dopravní stavby
mostní a inženýrské konstrukce
pozemní stavby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V OBLASTECH:

výkon technického dozoru stavebníka na stavbách pozemního a dopravního charakteru a na stavbách mostních a inženýrských konstrukcí

projektová činnost v oboru dopravních staveb ve všech stupních přípravy

prohlídky a přepočty zatižitelnosti mostů všech typů a druhů

inženýrská činnost

činnost koordinátora BOZP v přípravě i na staveništi


Services