REFERENCE

Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever),realizace 2018 až 2019

Stavba nové cyklostezky propojující Jihlavu (ul. 5. května) s místní části Pávov a výrobní areály firem BOSCH DIESEL s.r.o. a Automotive Lighting s.r.o. Předpokládané náklady stavby 60 mil. Kč.