REFERENCE

Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever)

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu cyklostezky propojující Jihlavu (ul. 5. května) s místní části Pávov a výrobní areály firem BOSCH DIESEL s.r.o. a Automotive Lighting s.r.o.