REFERENCE

Cyklostezka R01 – úsek od stávající R01 po napojení na G01 na Skalce, Jihlava, realizace 2016

Novostavba cyklostezky s chodníkem mezi ulicí Telečskou a Skalkou od areálu garáží po ulici U Koželuhů.