REFERENCE

Cyklostezka Hrotovice – Bezděkov 1.etapa, realizace 2017

Novostavba obousměrné cyklostezky š. 3,0 m v délce 1 889 m. Součástí cyklostezky byl jednoduchý kolmý most o jednom poli s rozpětím 8,6m převádějící trasu cyklostezky přes vodní tok Rouchovanka. Náklady stavby 5,95 mil. Kč.