REFERENCE

ČOV – středisko Horní Cerekev, realizace 2014

Novostavba čistírny odpadních vod, která bude sloužit k likvidaci odpadních vod ze zpracování brambor, splaškových vod a vod chladících v areálu firmy Beskyd Fryčovice.