REFERENCE

ČOV- LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., realizace 2014 až 2015

Novostavba čistírny mechanického předčištění a chemické předúpravy s flotačním procesem čištění v areálu firmy LACRUM Velké Meziříčí.