REFERENCE

CHODNÍK U SIL III/15245 VE MĚSTĚ HROTOVICE, realizace 2016

Propojení a prodloužení části chodníků ve městě Hrotovice podél sil III/15245, čímž došlo ke zlepšení infrastruktury pro chodce. Stavba spolufinancována SFDI. Náklady stavby 1,1 mil. Kč.