REFERENCE

Chodník Suchá – Prostředkovice, realizace 2013 až 2014

Vybudováním chodníku podél silnice I/38 v obci Prostředkovice dojde vzhledem k zúžení stávající komunikace v délce cca 80,0m ke zklidnění dopravy a bezpečnému přechodu obyvatel k stávající autobusové zastávce umístěné za mostem přes řeku Jihlávku.

Součástí dokumentace je i odvedení dešťových vod vybudováním nové dešťové kanalizace z ploch navrhovaného chodníku a komunikace silnice I/38 mezi křižovatkou u domu č.p. 36 v Prostředkovicích (k.ú. Suchá) po most č. ev. 38-081 přes řeku Jihlávku v obci Prostředkovice.