III/3534 Zhoř – propustek, realizace 2010

Stávající propustek nasilnici III/3534 byl v technicky nevyhovujícím stavu, kanalizační trouby DN1000 při větších dešťových zatíženích nevyhovují, chybí zde také na straně výtoku zábradlí. Rekonstrukcí propustku tak došlo ke zvýšení plynulosti toku. Rekonstrukce propustku na základě hydrotechnického posudku a souvislosti se zpracováním studie posouzení přilehlého povodí. […]

Read More…

III/36049 Mostiště – most ev.č. 36049 – 1

Jedná se o směrovou úpravu úseku komunikace III/36049 v délce 188,933m s demolicí a vybudováním nového mostu. Projekt řeší dopravní závadu – vozovka na mostě je v nedostatečné šířce, neumožňující míjení protijedoucích vozidel. Přes most nevede chodník pro pěší a směrové poměry v místě stávajícího křížení s tokem jsou nevyhovující. […]

Read More…

II/129 CETORAZ-MOST, realizace 2007

Cílem stavby je odstranění havarijního stavu mostu přes Cetorazský potok, včetně vyřešení odvodnění komunikace v předmětném místě. Součástí stavby bude také úprava chodníku. Do stávajícího otvoru bude osazena konstrukce z vlnitých plechů, prostor mezi stávající klenbou a novou konstrukcí bude zaplněn injektážní směsí. Provede se ubourání čel klenby, římsy křídel a lávky na vtoku, za […]

Read More…