Lávka v Třebíči kolaudace, realizace 2012

Vysplan s.r.o. byl na základě objednávky a plné moci zmocněn k zajištění vyjádření všech stavbou dotčených subjektů, nutných k vydání kolaudačních souhlasů na stavbu. Tyto podklady sloužily pro žádost o kolaudační souhlas pro obecný stavební úřad (SO 421Veřejné osvětlení, SO 501Přeložka plynovodu), speciální stavební úřad (SO 201 Lávka pro pěší, SO 202 Nadchod nad CS, […]

Read More…