Projektové dokumentace oprav silnic 2016 – silnice Třebíčsko, realizace 2016 až 2017

Zajištění pravomocného stavebního povolení na stavby II/390 Kamenná – Budišov,II/392 Kralice nad Oslavou – Březník,III/36057 křiž. II/360 – Rudíkov křiž. III/36058,III/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km 0,000 – 0,250,III/11272 křiž. I/38 ? Šašovice – Meziříčko křiž. III/11271 […]

Read More…