Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S. K. Neumanna, Jihlava, realizace 2014 až 2015

Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S. K. Neumanna, Jihlava. Jedná se o úpravu zastávek na ulici S.K.Neumanna, odvodnění komunikace, sanaci vozovky, výstavbu nových chodníků. V rámci stavby dojde k výstavbě části nové komunikace Buková včetně novostavby okružní křižovatky. Náklady stavby 23,6 mil. Kč. […]

Read More…

II/361 Příštpo – most ev.č. 361-003, 004, realizace 2013

Rekonstrukce dvou mostních objektů. Tímto byla vyvolána nutnost úprav přilehlých úseků převáděné komunikace, návrhu opěrných zdí a přeložky kanalizace. Most ev.č. 361-003 převádí silnici II/361 přes řeku Rokytnou, která tvoří hranici mezi intravilánem a extravilánem. Most ev.č. 361-004 převádí silnici II/361 přes mlýnský náhon. Most se nacházív extravilánu. Mosty jsou železobetonové, plnostěnné, rámové, o 1 […]

Read More…

II/411 Dešov – most ev.č. 411-004, realizace 2013

Demolice a nová stavba mostu na silnici II/411 přes řeku Želetavku v extravilánu obcí Dešov a Vysočany. Stavba je umístěna na rozhraní kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Hranice krajů probíhá pod mostem přibližně uprostřed koryta přemosťované řeky Želetavky. Poloha nového mostního objektu je navržena na místě stávajícího mostu, jenž bude kompletně odstraněn. Most je navržen […]

Read More…