KOORDINACE BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVEB – obecně

KOORDINACE BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVEB Od 1. 1. 2007 nabývají účinnosti nové právní předpisy, které poněkud mění stávající požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práce, což se zejména to týká zaměstnavatelů a jiných osob zajišťujících a provádějících stavební práce, resp. práce na staveništích – jde o tyto zákony: – zákon č. […]

Read More…