REFERENCE

Bytové domy Blok C,D,E Velké Meziříčí, realizace 2013

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci.