REFERENCE

Bytové domy A,B Velké Meziříčí, realizace 2010

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci.