REFERENCE

Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava, realizace 2018

Úprava a výstavba nových bezbariérových chodníků, budování zastávek MHD, zálivů, přechodů pro chodce. Předpokládané náklady stavby 8,9 mil. Kč.