REFERENCE

I/38 Moravské Budějovice – obchvat, realizace 2007

Investor: ŘSD ČR Jihlava
Termín: říjen 2002
Projekční stupeň: DÚR, DSP, ZDS
Orientační náklady stavby: 850,0 mil. Kč

Silnice I/11 prochází v současné době středem města Moravské Budějovice. Obchvat řeší převedení tranzitní dopravy mimo městské centrum. Ze stávající trasy se odklání za obcí Litohoř, prochází jižně od Moravských Budějovic a napojuje se na stávající silnici I/38 za obcí Lažínky ve směru na Grešlové Mýto.
Délka obchvatu je 6,35 km a je navržen v kategorii S 11,5. Součástí obchvatu jsou dvě mimoúrovňové křižovatky: M.Budějovice – střed a M.Budějovice – jih.

Komunikace obchvatu je navržena v převážné části trasy na návrhovou rychlost 100 km/h.
V rámci obchvatu dojde k přeložkám silnic II/411 mezi Moravskými Budějovicemi a Krnčicemi a III/4118 mezi Budějovicemi a Vesci. Dále je navrženo mimoúrovňové křížení s železničními tratěmi M. Budějovice – Šatov a M. Budějovice – Jemnice a silnicemi II/152 a III/15226.

 

Významným mostním objektem je 470 m dlouhá estakáda přes tok Rokytná, trať ČD a silnici III/15226.