Vysplan s.r.o.

architektonická a projekční kancelář, která se zabývá komplexním zpracováním všech stupňů projektové dokumentace pozemních staveb, včetně zajištění inženýrské činnosti a následného autorského dozoru při realizaci

O společnosti


OBORY ČINNOSTI:

dopravní stavby
mostní a inženýrské konstrukce
pozemní stavby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V OBLASTECH:

výkon technického dozoru stavebníka na stavbách pozemního a dopravního charakteru a na stavbách mostních a inženýrských konstrukcí

projektová činnost v oboru dopravních staveb ve všech stupních přípravy

prohlídky a přepočty zatižitelnosti mostů všech typů a druhů

inženýrská činnost

činnost koordinátora BOZP v přípravě i na staveništi


Služby