Vysplan s.r.o.

Konzultační a projekční společnost zabývající se výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP na staveništi, inženýrskou činností a komplexním zpracováním všech stupňů projektové dokumentace staveb.

O společnosti


POSKYTOVANÉ SLUŽBY V OBLASTECH:

výkon technického dozoru stavebníka na dopravních, pozemních stavbách a na stavbách mostních a inženýrských konstrukcí

projektová činnost  staveb ve všech stupních přípravy

inženýrská činnost

běžné a hlavní prohlídky mostů

přepočty zatížitelnosti mostů všech typů a druhů

činnost koordinátora BOZP v přípravě i realizaci


Služby